Váš košík je prázdný.

Dopřejte si něco zdravého pro svou pokožku. Jestli si nevíte rady, zavolejte. Rádi vás uslyšíme.

+420 724 102 829
Po - Pá 9:00 - 14:00

Ochrana osobních údajů


Milé klientky, milí klienti,

společnost La BiOrganica s r.o. (dále jen "BiOrganica") pro vás přináší do České republiky a na Slovensko ty nejčistší a nejúčinnější bio značky z celého světa. Naše fungování stavíme na férovém přístupu k dodavatelům, zaměstnancům, spolupracujícím obchodům a především k vám našim klientům. A nejinak je tomu u ochrany dat, která nám při nákupu či během vzájemné komunikace svěříte. Odsuzujeme a odmítáme jakékoli praktiky zneužívání osobních údajů a narušování soukromí. Údaje, které nám poskytujete, potřebujeme především proto, abychom vám rychle a s maximálním komfortem doručili objednané zboží a vyhověli všem vašim potřebám. Děláme maximum pro to, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí a v souladu s právními přespisy, včetně GDPR.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci registračního a nákupního procesu a na základě uzavření smlouvy na našem e-shopu www.biorganica.cz  zpracováváme  následující osobní údaje: 

regisracePři registraci:

 • jméno a příjmení, e-mail, poštovní adresu, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo (stejné údaje zpracováváme i po vyplnění kontaktního formuláře)
 • přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu
 • údaje vzniklé na základě uskutečněných smluv – nakoupené produkty, vaše objednávky, informace a podklady, které nám v této souvislosti poskytnete

zákazník při nákupuZákazník při nákupu: 

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství, dotazy, info o produktech, reklamace atd.) 

partneři při nákupuPartner při nákupu:

 • Jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ, sídlo či místo podnikání, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresu, bankovní spojení
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako klient v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství).

 

Účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme s maximální péčí, abychom splnili své závazky, zákonné povinnosti a nabídli vám to nejlepší. To vše provádíme v souladu s evropskými i českými právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

plnění smlouvyPlnění smlouvy:

Pokud jste u nás nakoupili, uzavřeli jste s námi kupní smlouvu. Všechny vyžadované údaje jsou nutné:

 • abychom vám maximálně rychle a s co největším komfortem dodali zboží a
 • splnili vše, co jsme slíbili v rámci kroků před i po uzavření smlouvy a v ostatní vzájemné komunikaci.
 • pro zajištění komfortního zákaznického servisu a poradenství, o které nás často žádáte.
 • pro případ řádného a rychlého vyřešení případných reklamací.
 • pro případ budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

 

plnění zákonných povinnostíPlnění zákonných povinností:

Osobní údaje zpracováváme také pro účely plnění zákonných povinností stanovených zejména :

 • právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů
 • právními předpisy o dani z přidané hodnoty, dani z příjmu a dalších daňových předpisů
 • účetní právní předpisy.
 • a další evropské či české právní předpisy.

Zasílání newsletteruZasílání newsletteru:

Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme oprávněni vám zasílat newslettery. Nemáme v úmyslu zahltit vás obtěžujícími e-maily, pečlivě vybíráme obsah, který zasíláme s velkými časovými intervaly. Nemáte-li zájem o:

 • časově omezené akce jako zvýhodněná balení, dárky, slevy či dopravu zdarma
 • informace o nově objevených bio pokladech, o možnosti zapojit se do testování novinek či soutěží
 • informace o termínech, veletrhů a přednášek s odborníky a další zajímavostech

můžete se z odběru newsletterů odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu nebo kontaktovat přímo náš zákaznický servis.

 

Doba uchovávání a zpracovávání osobních údajů

Uchování a zpracování osobních údajů je za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis či probíhající soudní či správní řízení uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Pro účely zasílání přiměřených obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu na www.biorganica.cz. Poté budou osobní údaje smazány, skartovány či trvale anonymizovány.

 

Cookies

Naše stránky používají tzv. cookies nezbytné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Snažíme se o to, aby bylo pro vás nakupování, co nejjednodušší a nejpříjemnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

 

Jaká práva můžete uplatnit?

Máte naprosto legitimní právo mít kontrolu nad vlastními osobními daty. V souvislosti s jejich správou můžete vůči nám jako správci uplatnit řadu práv.:

 právo přístupu k informacímPrávo na přístup k informacím:

Máte samozřejmě právo požadovat po nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat vysvětlení ohledně jejich zpracování, včetně informací o tom, jaké z vašich osobních údajů zpracováváme.

Právo na opravuPrávo na opravu:

Máte také právo, aby vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Není-li tomu tak, můžete po nás požadovat opravu, aktualizaci či doplnění jakéhokoliv osobního údaje. Do doby, než přesnost údajů prověříme, můžete žádat omezení zpracování.

Právo na výmazPrávo na výmaz:

Máte také právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány vůbec. Z tohoto titulu můžete požadovat výmaz konkrétních osobních údajů. Nebude-li nám v tom bránit zákonná povinnost, povinnost ze smlouvy či oprávněný zájem samozřejme vaší žádosti na výmaz vyhovíme, příslušné údaje vymažeme, skartujeme či anonymizujeme. 

Právo na přenositelnostPrávo na přenositelnost:

Dalším z práv, které vám nová evropská úprava GDPR poskytuje, je právo požadovat tzv. přenositelnost osobních údajů na nového správce.

 

Právo přidat námitkuPrávo podat námitku:

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu BiOrganica nebo ve veřejném zájmu máte právo vznést námitku adresovanou BiOrganica proti takovému zpracovávání. Jedná se zejména o případy, kdy vám budeme zasílat z důvodu oprávněného zájmu obchodní sdělení na základě kupní smlouvy či vašeho souhlasu.

 

Právo podat stížnostPrávo podat stížnost:

V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a to v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování vašich práv týkajících se osobních údajů.

 

Další příjemci osobních údajů?

Abychom vám mohli naše zboží řádně nabídnout na e-shopu, doručit je až k vám, mohou být vaše vaše osobní údaje dále zpřístupněny dalším subjektům:

 1. provozovateli zajišťujícímu technické řešení a podporu e-shopu společnosti biOrganica
 2. provozovateli účetního systému a cloudového úložiště, na kterém je účetní systém bezpečně uložen
 3. poskytovateli, u kterého má BiOrganica elektronickou poštu,
 4. společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 5. přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 6. třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 7. veřejným orgánům (např. policie).
 8.  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

 

Kam se na nás můžete obrátit?

Správcem vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je společnost La BiOrganica s r.o., se sídlem Lomená 484/14, 162 00 Praha6, identifikační číslo: 01870378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 212634. Velice rádi vám vyjdeme vstříc, poskytneme informace i vysvětlení, která budete potřebovat. Pokud budete cokoli potřebovat, obraťte se na kterýkoliv z níže uvedených kontaktů:

Zákaznický servis:    info@biorganica.cz

Telefon:                     + 420 724 102 829

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.